Feragatname

 • Kopya Koruma Bilgisayar Hizmetleri Limited Şirketi Ltd.'nin tanımlarına göre “MÜŞTERİ”, bu şirketin ürün veya ürünlerini satın almış olan ve ürün ve hizmetleri, aralarındaki hüküm ve koşullara uygun olarak kullanan gerçek veya tüzel kişidir. ürünlerini korumak için bize
 • Kopya Koruma Bilgisayar Hizmetleri Limited Şirketi Ltd.'nin tanımlarına göre "SON KULLANICI", müşteri tarafından korunan ürünleri kullanan kişidir, diğer bir deyişle son kullanıcılar, müşterilerimizin müşterileridir.
 • Tüm bölümlerde “ŞİRKET” ifadesinin anlamı Kopya Koruma Bilgisayar Hizmetleri Limited Şirketi Ltd'dir.
  1. Kopya Koruması Bilgisayar Hizmetleri Limited Şirketi Ltd, BALAS Player'ın tüm sürümleri tarafından yayınlanan ve korunan ürünlerin içerik, gelir, bilgi doğruluğu, veri ve içeriklerini satın alma maliyetinden sorumlu değildir ve belirtilen tüm durumlardan müşteri sorumludur.
  2. Tüm şifreleme işlemlerinden müşteri sorumludur.
  3. Son kullanıcı desteği, içeriği üreten ve satan şirket veya kurumun (müşteri) sorumluluğundadır. Kopya Koruma Bilgisayar Hizmetleri Limited Şirketi Ltd, son kullanıcıları ücretsiz olarak desteklemekle yükümlü değildir.
  4. Korunan içeriğin sağlanmasında ikamet ettiğiniz ülkenin yasalarına uyulmaması durumunda yasalar önünde sorumluluk, kusurlu müşterinin (gerçek veya tüzel kişi) sorumluluğundadır. Kopya Koruma Bilgisayar Hizmetleri Limited Şirketi Ltd bu hususta her türlü sorumluluktan muaftır.
  5. Kopya Koruması Bilgisayar Hizmetleri Limited Şirketi Ltd., fikri mülkiyet hakları müşteriye ait olmayan içeriklerin yayınlanmasından sorumlu değildir.
  6. Kopya Koruması Bilgisayar Hizmetleri Limited Şirketi Ltd, müşteri ve son kullanıcının müşteri portalı, araç seti, uygulamalar ve şirket tarafından sağlanan tüm hizmetlerle bağlantısının kesilmesinden, küresel, ulusal ağların kesintiye uğraması veya kesintiye uğramasından kaynaklanan tüm sorunlardan sorumlu değildir. veya kişisel İnternet veya telekomünikasyon hizmetleri
  7. Satılan lisans numarasını koruma ve koruma sorumluluğu yalnızca son kullanıcıya aittir.
  8. Kopya Koruması Bilgisayar Hizmetleri Limited Şirketi Ltd, Balas Toolkit'in ve tüm BALAS Player uygulamalarının şirketin resmi web sitesi dışındaki herhangi bir adresten ve alandan URL'ye (www.copyprotection.net) indirilmesinden kaynaklanan sorunlardan sorumlu değildir.
  9. Müşteri, son kullanıcı haklarını korumak için son kullanıcıların süresi dolan lisanslarını yenilemekle ve onlara geçerli bir lisans sağlamakla yükümlüdür. Bu nedenle Copy Protection Bilgisayar Hizmetleri Limited Şirketi Ltd, süresi dolan lisansın müşteri tarafından son kullanıcıya satılmasından sorumlu değildir.
  10. Kopya Koruması Bilgisayar Hizmetleri Limited Şirketi, son kullanıcının lisansının bulunmamasından, süresinin sona ermesinden veya bloke edilmesinden kaynaklanan sorunlardan sorumlu değildir.
  11. Kopya Koruması Bilgisayar Hizmetleri Limited Şirketi, BALAS Player uygulamasının kaldırılmasından, cep telefonunun, dizüstü bilgisayarın veya bilgisayarın kaybolması veya çalınmasından ve son kullanıcı tarafından bu uygulamada saklanan ve eklenen bilgilerin kaybolmasından kaynaklanan sorunlardan sorumlu değildir.
  12. BALAS Player uygulamasının başkasına satılmadan veya verilmeden önce cep telefonu, dizüstü bilgisayar veya bilgisayardan kaldırılmamasından kaynaklanan ihlallerden son kullanıcı sorumludur.
  13. Müşteri, güncellemedeki herhangi bir gecikmeden ve şirket tarafından sağlanan gerekli güvenlik araçlarının kullanılmamasından müşteriye olası zararlardan sorumludur.
  14. Müşteri, ürün kılavuzunu okumadaki gecikmelerden ve kendi ihmalinden kaynaklanan olası zararlardan sorumludur. Müşteri, şifrelemeye başlamadan önce müşteri portalı kılavuzunu, şifreleme kılavuzunu ve BALAS Player kullanım talimatlarını dikkatle okumak ve izlemekle yükümlüdür.
  15. Kopya Koruma Bilgisayar Hizmetleri Limited Şirketi Ltd.
  16. Yukarıdakilerin tümüne uyulmamasının sonuçları müşterinin ve son kullanıcının sorumluluğundadır ve Copy Protection Bilgisayar Hizmetleri Limited Şirketi Ltd'ye hiçbir sorumluluk düşmez.
  17. Sorumluluk reddi beyanı 17 maddede düzenlenmiştir ve müşteri ile son kullanıcı tarafından kullanılabilir
  logo-colored